Vi är engagerade i stora och medelstora företag. Stig fram!
Hebei Zhaofeng Environmental Protection Technology Co., Ltd.

Kloridjonkorrosionens egenskaper är följande

1. Effekten av Cl-on-metallkorrosion manifesteras i två aspekter: den ena är att minska möjligheten att bilda en passiveringsfilm på materialets yta eller påskynda förstörelsen av passiveringsfilmen och därigenom främja lokal korrosion; å andra sidan minskar det lösligheten av CO2 i vattenlösning. , För att lindra korrosionen av materialet.

news

Cl- har egenskaperna med liten jonradie, stark penetrationsförmåga och stark adsorption av metallyta. Ju högre koncentration av Cl- desto starkare är konduktiviteten hos vattenlösningen och desto lägre är elektrolytens motstånd. Ju lättare det är för Cl- att nå metallytan och påskynda processen för lokal korrosion; närvaron av Cl- i en sur miljö kommer att bilda klorider på metallytans saltskikt och ersätta FeCO3-filmen med skyddande egenskaper, vilket resulterar i hög gropkorrosionshastighet. Under korrosionsprocessen ackumuleras Clˉ inte bara i gropar, utan ackumuleras också i områden där gropar inte produceras. Detta kan vara den tidiga processen för gropbildning. Det återspeglar att den elektriska dubbelskiktsstrukturen vid gränsytan mellan matrisjärnet och korrosionsproduktfilmen är lätt att företrädesvis adsorbera Cl2, vilket gör att koncentrationen av Cl2 vid gränssnittet ökar. I vissa områden kommer Clˉ att ackumuleras och bilda kärnor, vilket leder till accelererad anodisk upplösning i detta område. På så sätt korroderas metallmatrisen genom att gräva djupt och bilda gropar. Upplösningen av anodmetall kommer att påskynda diffusionen av Cl2 genom korrosionsproduktfilmen in i groparna och ytterligare öka koncentrationen av Cl2 i groparna. Denna process tillhör Clˉ Den katalytiska mekanismen är att när Cl2 -koncentrationen överstiger ett visst kritiskt värde kommer anodmetallen alltid att vara i ett aktiverat tillstånd och passiveras inte. Därför, under katalysen av Cl2, fortsätter groparna att expandera och fördjupas. Även om Na -halten i lösningen är relativt hög, fann energispektrumanalysen av korrosionsproduktfilmen inte existensen av Na -element, vilket indikerar att korrosionsproduktfilmen har en viss roll vid diffusion av katjoner till metallriktningen; medan anjonen är relativt lätt att penetrera. Överkorrosionsproduktfilmen når gränsytan mellan substratet och filmen. Detta indikerar att korrosionsproduktfilmen har jonselektivitet, vilket leder till en ökning av anjonkoncentrationen vid gränssnittet.

news2

2. Korrosion av austenitiskt rostfritt stål med kloridjoner orsakar huvudsakligen gropkorrosion.
Mekanism: Kloridjoner adsorberas lätt på passiveringsfilmen, klämmer ut syreatomerna och kombineras sedan med katjonerna i passiveringsfilmen för att bilda lösliga klorider. Som ett resultat korroderas en liten grop på den exponerade kroppsmetallen. Dessa små gropar kallas gropkärnor. Dessa klorider hydrolyseras lätt, så att pH -värdet för lösningen i den lilla gropen kommer att sjunka och lösningen blir sur och löser upp en del av oxidfilmen, vilket resulterar i överskott av metalljoner. För att korrodera den elektriska neutraliteten i gropen fortsätter de yttre klionerna att gå ut i luften. Intern migration, metallen i tomrummet hydrolyseras ytterligare. I denna cykel fortsätter det austenitiska rostfria stålet att korrodera snabbare och snabbare och utvecklas mot hålets djup tills en perforering bildas.

3. Cl- har en katalytisk effekt på sprickkorrosion. När korrosionen börjar tappar järnet elektroner vid anoden. Med reaktionens kontinuerliga förlopp förlorar järn kontinuerligt elektroner, en stor mängd Fe2 ackumuleras i gapet och syre utanför gapet är inte lätt att komma in. Den mycket rörliga Cl- kommer in i gapet och bildar högkoncentrerad, mycket ledande FeCl2 med Fe2, och FeCl2 hydrolyseras Genereringen av H gör att pH-värdet i sprickan sjunker till 3 till 4, vilket förstärker korrosionen.


Posttid: 12-12-2021